Recensioner

Webbdesign: CARPE

Ledarskap för kreativitet - att vistas i framtidens landskap

Av Jan Rollof.

Allt fler yrken kräver ett stort mått av skapande och nydanande, dvs kreativitet. Boken inriktar sig på hur ledare i offentlig verksamhet, näringsliv och kulturliv kan stimulera intresse och beredskap för nya idéer. Typiska reaktionsmönster i mötet med nya idéer diskuteras och förklaras. Verktyg för att öka beredskapen för nyheter presenteras, liksom en modell som delar in en verksamhet i zoner, baserade på den grad och typ av innovation de kräver. Två typroller för ledare diskuteras, en traditionell och en innovativ, kombinationen av dessa kallar författaren broroller. Fördelar och nackdelar av broroller diskuteras. En analys av passiv och aktiv trygghet leder fram till ett synsätt där trygghet genom att ta risker blir en investering för framtiden. Sambandet mellan energi, kunskap och lärande belyses och boken avslutas med en genomgång av några egenskaper en ledare bör ha; nyfikenhet. Tyvärr är boken slarvigt producerad*, men den innehåller också ett antal uppfriskande personhistorier som konkretiseras det bitvis teoretiska resonemanget.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB