Recensioner

Webbdesign: CARPE

Kundpsykologi

Av Pierre Wanger.

Boken beskriver betydelsen av kunders behov, beslutsfattande, oro, minne, uppfattningsförmåga, associationer och beteende. Mera specifikt beskrivs också hur kunder påverkas av reklam, nya produkter, butiksmiljöer, produktnamn och av försäljare. Den vänder sig till personer som i sitt yrke arbetar med kommersiell kommunikation i olika former. Till skillnad från många andra liknande böcker blandar författaren forskningsresultat och uppfattningar hos oss själva som kunder. Därigenom skapar han en bra förståelse för att våra egna erfarenheter kan stödja eller motsäga mer objektiva undersökningar. Genom en personlig och humoristisk stil blir boken underhållande även för oss kunder som blir utsatta för de kommersiella budskapen. Kanske kan vi också lära oss motstå sådana sälj-signaler som vi ogillar eller som vi är omedvetna om. Författaren är psykolog och projektledare inom marknadsundersökningsbranschen.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB