Städjans stortopp från sydtoppens östra brant. December 2003.

Städjan - En hyllning i bilder

En samling fotografier från Städjan med omnejd. Klicka på miniatyrerna nedan för att se respektive foto i full storlek i ett separat fönster - Galleriet. Använd [alt + tab] för att växla mellan index och galleri.

Städjan (1131 m) från Lillnipen. Augusti 2004. Städjan från Gränjesvålen (Idre Fjäll), Norra Dalarna. Foto: John Hughes. Ravin i urskog på Städjans sluttning. Dalarna. Augusti 2003. Städjan (1131 m) från Himmeråsen. December 2004.
Windsurfing på skidor. Städjan (1131 m) i bakgrunden. Norra Dalarna. Cykling på Nipfjället, Dalarna. Augusti 2001. Vid trädgränsen på Städjans västsluttning. [Foto: Sheila Snickars] Stortoppens östra brant. I övre högra hörnet syns toppröset. Städjan (1131 m), Norra Dalarna. Maj 2005.
Undertecknad på toppen under en lätt snöby. Städjan (1131 m), norra Dalarna. Maj 2005. Stortoppen från söder. Städjan (1131 m). Norra Dalarna. Maj 2005. Städjan från Ostliftens toppstation på Gränjesvålen (892 m). Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Städjan från Nipstugan vid Nipfjällets fot. Norra Dalarna. Maj 2005.
Vedungsfjällen norr om Särna, Dalarna. Maj 2005. Lavar på Städjans topp. Norra Dalarna. Maj 2005. Gränjesvålen (Idre Fjäll) från Städjans topp. Ostbackarna till vänster. Nordbackarna till höger. Norra Dalarna. Maj 2005. Nipfjället (1101 m) från Nordbackarna. Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005.
Städjan sedd från Nordliften. Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Fjätervålen sedd från ravin nära passet mellan Molnet (1192 m) och Nipfjället (1170 m). Idrefjällen, Norra Dalarna. Mars 2006. Städjan från norr. Norra dalarna. 23 Maj 2004. [Foto: Gerard J. Kleywegt] Nordostpassagen (transportlift), Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005.
Chocken, Skandinaviens brantaste pist, från längdspåret nedanför. Ostbackarna, Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. [Foto: Folke Hermanson Snickars] Skymning vid Gränjåstjärn, Idre Fjäll, Norra Dalarna. Augusti 2001. På väg mot Sömlinghågna. April 199?. Utsikt västerut från kalfjället mellan Städjan och Nipfjället. Ost- och Nordbackarna syns med små snöfält. Norra dalarna. 23 Maj 2004. [Foto: Gerard J. Kleywegt]
Ospårad kryssled i Foskdalen. Påskafton 2006. Fruset vattenfall på Gränjesåsens västsluttning. 18 April 2006. Sölen (Rendalsölen) från Idre Fjäll. 18 April 2006. Brant ravin mellan stenblock på Städjans östra brant. Påskafton 2006. [Foto: Henrik Andersson]
Städjan från sydväst. Påskafton 2006. Städjan från Nipfjället. April 2006. Städjan från Nipfjället. April 2006. Vid Städjans sydtopp. Påskafton 2006.
Norra Dalarna. Maj 2005. Nordbackarna, Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Nordbackarna, Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Städjan från Nipfjällets fot. Norra Dalarna. Maj 2005.
Städjan från Ostbackarna. Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Stuga på Städjans östsluttning, vid Gränjesåsvallen, Norra Dalarna. Maj 2005. Städjan från Nordbackarna. Idre Fjäll, Städjan från Gränjesåsen. Norra Dalarna. September 2002.
Gränjesåsvallen med Städjan i bakgrunden. Norra Dalarna. Januari 2005. Toppkammen från stortoppen. Städjan (1131 m), Norra Dalarna. Maj 2005. Städjan syns i bakgrunden. Juli 2001. Städjan från Gränjesåsen. Till vänster syns Nipfjället. Norra Dalarna. Maj 2005.
Lillnipen och molnets sydsida. Idrefjällen, Norra Dalarna. Mars 2006. Molnet (1192 m) från Nipfjället (1170 m). Idrefjällen, Norra Dalarna. Mars 2005. Nipfjället från Städjans västsluttning. Mars 2006. Städjans topp från nordväst, vid trädgränsen. Mars 2006.
Städjan från kryssleden i sydväst. Påskafton 2006. Städjan från göl i Foskdalen. Norra Dalarna. September 2002. Städjan i eftermiddagssol. Norra Dalarna. Januari 2005. Isfall på Gränjesåsens östra brant. Maj 2005.
Turåkning på Nipfjället. Norra Dalarna. April 2001. Nipfjället från Gränjesvålen. Norra Dalarna. Maj 2005. Nipfjället och Molnet (1191 m) från Städjans topp. Norra Dalarna. Maj 2005. Nipfjällets södra utlöpare från Gränjesåsen. Norra Dalarna. Maj 2005.
Gränjesåsvallen. Norra Dalarna. Januari 2005. Nipfjället och lillnipen från Städjans topp. Norra Dalarna. Maj 2005. Norska fjäll vid horisonten, inklusive Elgepiggen, från Städjans topp. Norra Dalarna. Maj 2005. Nordbackarna i motljus. Norra Dalarna. Maj 2005.
Gränjesåsvallen, Norra Dalarna. Augusti 2001. Nordliftarna. Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Gränjesåsvallen efter snöfall. Norra Dalarna. Ostbackarna på Gränjesvålen (till höger) och Gränjesåsen (till vänster) från Städjans topp. Norra Dalarna. Maj 2005.
Städjan från Gränjesåsvallen, Norra Dalarna. December 2005. Nordliftarna. Idre Fjäll, Norra Dalarna. Maj 2005. Städjans sydtopp och Gränjesåsen från Stortoppen. Älvdalens kommun, Dalarna. Maj 2005. Topografisk karta över Städjan.
Web ambiprospect.com

Se fler bilder här:

© Tom Hermansson Snickars 2005