Recensioner

Webbdesign: CARPE

Direktmarknadsföring

Av Jeanette Gardner.

Marknadsförare har successivt utvecklat mer och mer förfinade metoder att kommunicera. En sådan är Direktmarknadsföring, förkortat DM. Med DM riktar man sig till individer på marknaden som förväntas ha intresse av budskapet och eftersträvar mätbara reaktioner på marknadsföringens effektivitet. Boken är praktiskt inriktad och därmed präglad av reklampraktikers förtjusning över engelskspråkiga termer och svepande generaliseringar. I en ordlista försöker författaren tafatt att förklara begreppen. Författaren har själv en gedigen erfarenhet av DM-hantverket, vilket bidrar till många goda råd och tips insprängda i texten. Den forskning inom marknadsföring som ligger till grund för metoderna redovisas inte och inte heller de regler och lagar som begränsar marknadsföringen. Därmed torde inte boken vara intressant i utbildning. Målgruppen blir därmed begränsad till de som nöjer sig med checklistor och handfasta beskrivningar av hur man gör.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB