Recensioner

Webbdesign: CARPE

Bra publicitet! Att förstå och hantera medierna

Av Göran Lind

En utmärkt bok för företag om medier och mötet med journalister. Författarna har erfarenhet av PR, ekonomijournalistik och omvärldsbevakning. Publicitet är både billigare och mer värdefull än reklam hävdar författarna. Värdefulla råd blandas med exempel på lyckade och misslyckade mediaexponeringar. I två kapitel behandlas vad man gör när reportern ringer resp inte ringer. Hantering av oförutsedd eller ovälkommen publicitet behandlas i ett avsnitt om krishantering. Det mest intressanta kapitlet ägnas åt utvärdering av publicitet, dvs att sätta in publicitet och mediehantering i ett större sammanhang. Här tränger författarna in på nya områden som behandlats styvmoderligt i andra verk. I två avslutande kapitel redovisas resultat av undersökningar som gjorts av ett författarna närstående mediabevakande företag om medias nyhetsvärdering. Slutsatsen må vara deprimerande. Det är de negativa nyheterna som ger publicitet. Desto större anledning till beredskap och förståelse när reportern knackar på.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB