Recensioner

Webbdesign: CARPE

Tänk tvärtom!

Av Joakim Jonasson och Erik Haglöf.

Boken behandlar i intervjubokens form dels en av de unga framgångsrika svenska reklammännen på 90-talet (Joakim Jonason), dels den svenska reklambranschens situation och framtidsutsikter. Författaren Erik Haglöf, som själv har erfarnehet från branschen har intervjuat Jonason, som tillsammans med två kollegor år 1990 startade reklambyrån “Paradiset”. Paradisets främsta kund har varit det italienska jeans-företaget “Diesel”, med kampanjer som inte enbart gett företaget försäljningsframgångar, utan också bildat skola inom reklambranschen, när det gäller att bli uppmärksammad i den allt stridare mediaströmmen. Bokens tema är dock att alltid tänka tvärtom. Efterföljare göre sig icke besvär. Boken handlar om dragkampen mellan det onda och goda i reklamvärlden Det goda representeras av starka idéer som bygger både varumärken och försäljning, medan det onda är mediokra lösningar som endast marginellt påverkar. Boken vänder sig till alla som arbetar i reklam- och medievärlden. Den är dock intressant även för den som är intresserad av varför reklamen ser ut som den gör. En trevligt skriven, lättsam bok. Den som väntar sig några kritiska frågor blir dock besviken.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB