Recensioner

Webbdesign: CARPE

Helsäkert!

Boken vänder sig till personal i företag, organisationer och myndigheter. Säkerhet, är inget nytt. Ej heller beroendet av information och utbytet av meddelanden mellan människor. Det nya är de nya hot och risker utvecklingen inom IT- och kommunikationsområdet medför. Viktig information, som tidigare kunde hanteras av ett fåtal inblandade, lagras och kommuniceras idag på ett sådant sätt att möjligheterna till intrång, förstörelse eller oacceptabel spridning ökat på ett dramatiskt sätt. Boken behandlar på ett begripligt och lättsamt sätt de viktigaste aspekterna på informationssäkerheten: behörighet, ansvar, Internet, e-post, datavirus, arbetsplatsen, mobil utrustning, incidenthantering samt rättigheter och skyldigheter. Varje kapitel inleds med en sedelärande berättelse som levandegör det problem som behandlas och avslutas med en sida goda råd . De senare finns också samlade i en medföljande lathund att ha till hands vid datorn på arbetsplatsen. Boken går inte alls in på hur man tekniskt kan skydda sig.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB