Recensioner

Webbdesign: CARPE

Tredje språket - kommunikation med flera sinnen

Av Jan-Erik Ander.

Möjligheten att illustrera text med bild, gav pionjären Sven Lidman anledning att redan på 1970-talet lansera uttrycket "tredje språket". Det är inte bilden i sig som utgör "tredje språket", utan samspelet mellan ord och bild. Författaren, en av Lidmans lärjungar, har åstadkommit ett pionjärverk som dels handlar om det "tredje språket", men också använder det effektivt i bokens utformning. Författarens ambition är att sammanställa erfarenheter och exempel, men också att visa på de möjligheter nya tekniker gett, i form av offsettryck, datorisering och webb-publicering. Boken blickar också bakåt och skildrar den grafiska teknikens historia från grottmålningar till dagens datorgrafik. Piktogram, symboler, varumärken, logotyper, ikoner och serier är praktiska exempel på hur "tredje språket" överbryggar de andra språkens gränser. Färg, fotografi, typografi, form, design, diagram, kartor är kommunikatörens verktyg. Boken avslutas med exempel på områden där "tredje språket" används med framgång; ekonomi, nyhetsförmedling, utbildning, forskningsinformation, bruksanvisningar, utställningar.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB