Recensioner

Webbdesign: CARPE

Digital kommunikation i nätverkssamhället

Av Christer Sturmark och Ulrik Brandén.

Innan de flesta förstått att vi lämnat industrisamhället för ett informationssamhälle, deklarerar den här boken att vi befinner oss i nätverkssamhället. Ett samhälle där Internet enbart är det tekniska verktyget för något mycket mer revolutionerande och okänt. Företag såväl som individer måste anpassa sig till nya villkor för hur man kommunicerar för att kunna överleva. Boken är ingen objektiv, distanserad analys, utan snarare ett avtryck av det högfrekventa liv nätverkssamhället kännetecknas av. Författarna är båda aktiva aktörer i detta nya samhälle, såväl i maktens korridorer, som i företagarvärlden. Trots sin delvis okritiska hållning till den snabba utvecklingen, ger boken förvånande många tankeväckare. Till exempel hur man effektiviserar sin e-posthantering eller hur man kan utveckla inofficiella nät utanför någons förmåga att begränsa och styra.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB