Recensioner

Webbdesign: CARPE

Spelrum på jobbet

Av Tom DeMarco.

Managementlitteraturens budskap uppvisar samma typ av cykliska förändringar som de flesta ekonomiska aktiviteter. Under en lång period har budskapet varit: snabbare och mera med mindre insats. Nu börjar pendeln svänga. Budskapet i den här boken är att det krävs spelrum för att företag skall kunna förändras, förnyas och lära nytt. Kostnadseffektiviteten har drivits så långt att resultatet inte alls blir det som avsetts. Författaren har en längre tid argumenterat mot strömmen av kollegors effektivitets- och rationaliseringsidéer. Budskapet är dock inte mer radikalt än att det ryms inom den marknadsekonomiska modellen. Med mera spelrum, eller ”slack” , fås bättre resultat. Medarbetarna blir mer kreativa, genom att arbeta smartare i stället för snabbare. Boken vänder sig till företagssektorn och bygger på erfarenheter från amerikanska företag där författarens anlitats som konsult. Många klyschor skärskådas och ifrågasätts, men kompletteras också med konstruktiva förslag till förbättringar.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB