Recensioner

Webbdesign: CARPE

Kund för livet - En bok om kundvård

Av Carl Sewell.

När den amerikanske Cadillac-återförsäljaren Carl Sewell för mer än tio år sedan förvånade kunder och konkurrenter med en oöverträffad, generös och total kundservice var framgångsreceptet så unikt att det motiverade den här boken. Idag är det allmänt erkänt att lojala kunder är oändligt mer värdefulla, än aldrig så många engångskunder. Författaren behandlar i den här upplagan hur man skall hantera dagens kunder. Kunder som dels förväntar sig bra service, dels kan få sådan från flera leverantörer. I den omarbetade upplagan har tjugo sidor med sex korta kapitel tillkommit. De behandlar hur man kan ta tillbaka allt för generösa gratiserbjudanden, hur man väljer vilken typ av kunder man vill ha, s.k. segmentering, hur man minskar omloppstider. Sewells pionjärgärningar har uppmärksammats av bl a managementkonsulten och författaren Tom Peters, som skrivit förordet. Språket i boken är lättsamt och enkelt, möjligen beroende på medförfattaren Paul B Browns journalistiska förmåga.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB