Recensioner

Webbdesign: CARPE

Bättre småföretag

Hur du blir en bättre - och kanske större - företagare

Av Dietrich Bunse och Lars-Olof Naessén

I det lilla företaget görs i stort sett samma saker som i storföretaget. Skillnaden är att uppgifter som i storföretaget görs av flera personer, i småföretaget ofta sköts av en enstaka person. Boken vänder sig till dem som arbetar i ledningen för ett mindre eller medelstort företag. Den täcker alla sådana områden som en företagsledning måste kunna hantera; lönsamhet, ledarskap, kunder och omvärld, medarbetare, organisation, administration, ekonomi och vilken hjälp man kan få utifrån. I ett genomgående praktikfall, Björntjänst, belyses de olika problem och frågor en småföretagare ställs inför på ett konkret sätt. Frågor och checklistor stimulerar till egen aktivitet under läsningen. Möjligen saknas något om nya webbaserade tjänster som erbjuds småföretag över Internet. Bokens författare är båda konsulter och har skrivit flera andra böcker.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB