Recensioner

Webbdesign: CARPE

Kommunikation och information

Av Peder Hård af Segerstad

En kraftigt utvidgad upplaga av en klassiker som används som kurslitteratur vid universitet och högskolor. Titelns ändring från tidigare upplagor signalerar att tyngdpunkten förskjutits mot den mänskliga kommunikationsprocessen. I boken diskuteras framväxten av den tänkande och talande människan, men även frågan om språkets förhållande till verkligheten behandlas. Bygger på teorier från sociologi, psykologi och lingvistik, men försöker sig också på en beskrivning av den matematiska Shannons och Weavers kommunikationsmodell. Den senare hemmahörande i den tekniska kommunikationskunskapen. Boken tar upp diskussionen om IKT-samhället (information, kommunikation, teknologi) och den betydelse bokens tema har för förståelsen av samhällsutvecklingen. Boken fyller sin plats som en introduktion till ett stort och viktigt kunskapsområde, och är enligt god akademisk tradition försedd med referenser till grundläggande källor. Författaren är docent vid Uppsala universitet.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB