Recensioner

Webbdesign: CARPE

Handbok i IT-säkerhet

Av Predrag Mitrovic.

Författaren är säkerhetsansvarig på Microsoft Sverige och ofta anlitat som föreläsare inom området. Boken består av tre delar; en introduktion om behovet av IT-säkerhet, en teknisk del (halva boken) och en kort avslutande fördjupning om policy och kompetens. Tredje upplagan skiljer sig från de två tidigare främst genom en stark ökning av omfattningen. Den snabba utvecklingen illustreras av stora förändringar av kapitlen om nätverkssäkerhet, web sevices för e-samverkan och IT-säkerhet för hemanvändare. Den första upplagan saknade en diskussion om IT-säkerhetens relation till det vidare begreppet Informationssäkerhet. Det har i den här upplagan rättats till, även om den brittiska standard, BS 7799-2, som redovisas, nu har fått sin svenska motsvarighet: SS 627799-2. Boken vänder sig till den som arbetar med IT, och används ofta som kurslitteratur i utbildning om IT-säkerhet.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB