Recensioner

Webbdesign: CARPE

Den lojala kunden

Av Magnus Söderlund.

Marknadsföring har mer och mer kommit att inriktas mot hur man behåller de kunder man redan har, dvs hur man skapar lojala kunder. Den här boken riktar sig till högskolestudenter, lärare och forskare i marknadsföring. Därför de många litteraturreferenserna i texten. Innehållet vänder sig också till intresserade praktiker, som får mängder av verkliga exempel. Genom att samla några teoretiska djupdykningar till ett avslutande kapitel, underlättas praktikernas läsning. Boken behandlar vad kundlojalitet är, vilken orsak den har och vilka aktiviteter som kan skapa lojalitet. I de avslutande kapitlen diskuteras vad kundens ökande kunskap innebär och hur kundlojalitet förhåller sig till företagets lönsamhet. Boken känns angelägen främst genom att i god akademisk tradition inte ensidigt se enbart positiva sidor av nymodigheter, utan också redovisa kritik och ifrågasättande.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB