Recensioner

Webbdesign: CARPE

IT-kvalitet : verksamhets- & kvalitetsutveckling

Av Bernt Collin.

Dagens IT kännetecknas av en rad nya uttryck, även om grunden, maskin-och programvara, är i princip densamma. Fler och fler blir IT-användare, både i arbetslivet och privat. IT-baserade tjänster presenterar sig för användare på ett allt mer sofistikerat sätt. Gränsen mellan massmedia och databehandling luckras upp när datakommunikation kan ske med mer och mer kapacitet. Det är därför man har höga förväntningar på en bok som ger sig ut för att behandla kvalitet för detta expansiva område. Författaren som har erfarenhet från IT i bank och finans behandlar i första hand den traditionella interna eller köpta systemutveckling som stora organisationer fortfarande behöver. Sådan systemutveckling bedrivs i projektform, vilket ger möjlighet att mäta tidhållning, tidsåtgång, funktion, användbarhet och komplexitet. Detta område är initierat och väl beskrivet. Sämre blir det när författaren radar upp mer generella kvalitetsmodeller: kvalitetsutbmärkelser, Sex Sigma, ISO 9000 och CMM. Av dessa är endast den senare, Capability Maturity Model, speciellt framtagen för programvaruutveckling, vilket i dessa avsnitt gör bokens råd och rekommendationer ytliga och svåra att överföra till målgruppen: IT-branschen.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB