Recensioner

Webbdesign: CARPE

Operativ verksamhetsstyrning

Av Björn Lantz.

Ekonomichefer beskriver idag sin uppgift som 'verksamhetsstyrning' snarare än 'ekonomistyrning'. Samtidigt har kvalitetschefer lämnat 'kvalitetsstyrning' till förmån för 'processtyrning'. När så 'process' definieras som 'aktiviteter i en verksamhet' blir gränsen mellan 'ekonomi' och 'kvalitet' både flytande och överlappande. Den här boken är avsedd att ingå i en akademisk kurs i företagsekonomi och betonar icke-finansiella mått och metoder för styrning. Bokens uppläggning bygger på en modell av ett företag där operativ verksamhet styrs med information från relationerna med företagets intressenter. Information i form av kalkylerade kostnader och efterfrågeprognoser, men också mått på prestationer och resultatinformation ägnas var sitt kapitel. Samma gäller projektstyrning, kapacitetsplanering, lagerstyrning och schemaläggning. Förlagets påstående att gymnasiekunskaper i matematik räcker för förståelse är en överdrift. Boken är fylld av matematiskt krävande metoder och exempel. Den som klarar matematiken får dock en välförsedd verktygslåda för att utveckla företagets styrning. Författaren är universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB