Recensioner

Webbdesign: CARPE

Marknadsföring i teori och praktik

Av Mats Magnusson och Håkan Forssblad.

Det här är andra omarbetade upplagan av en bok, som vänder sig till alla som arbetar, eller som studerar för att i framtiden arbeta med marknadsföring. Författarna har egen praktisk erfarenhet från marknadsföring och reklam, men ägnar sig numera mest åt utbildning. Boken bygger på litteratur publicerad de senaste fem åren. Detta präglar i allt för hög grad bokens kvalitet. Den är ojämn och i många fall avhängig hur författarna handskats med andras material. I några kapitel, t ex Kapitel 10 Marknadskvalitet (och miljö), vimlar det av märkliga påståenden och fakta som inte bara är oförståeliga utan också direkt felaktiga. Hänvisningar till annan litteratur är vare sig konsekventa eller fullständiga. En bättre introduktion till dagens syn på marknadsföring är Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R, av Evert Gummesson; en av de böcker författarna ger som lästips.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB